Reklam Üst

İngilizce Geniş zaman

İngilizce Geniş zaman

Öncelikle geniş zamanda eylemi geniş zaman olarak olumlu veya olumsuz öğreneceğiz. 
İngilizce Gramer Zamanlar Konusu Eğitimi Eğitimleri
İngilizce Gramer Zamanlar 

İngilizce Geniş zaman
İngilizce Geniş zaman
Öncelikle do ve does yapıları vardır geniş zamanda.Tabii bu yardımcı fiiller nedeniyle zamirlerde kendi aralarında gruplaşıyor.
I/You/We/They : DO
He/She/It : DOES

Öncelikle olumlu bir geniş zaman yapısı örneğini inceleyelim:

He goes to school every day
Bu cümleden şunu çıkarıyoruz:  Çok önemli açıklama.
Olumlu cümlede asla Do ve does kullanılmaz. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir:
Zamir + Fiil+ .....

Ancak olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise zamirden sonra Don't veya Doesn't kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır. Örnek:
He doesn't swim every day
I don't go to bazaar
You don't do homework
Ayrıca olumsuz cümle de does de kullanılan zamirler (He,She,It,Ali(Özel ad) ve do'da da aynı zamirler (I,You,We,They,Ali and Fatma (Birden çok özel ad they'e girdiği için onda da do kullanılır) kullanılmaktadır. Şimdi de soru yapısını görelim: Soru yapısında da yardımcı fiil (do/does)başa gelir ondan sonra da zamir ve onu da fiil takip eder.

Örnekler:

Does she do homework?
Do you swim in sea everyweek?
Does Ali go to cinema?
Do Fatma and Ayşe study Math?
Do/Does + Zamir + Fiil + ....

Peki ya soru cümlesine nasıl cevap verilir?
Bunda da yardımcı fiilin etkisi vardır. Eğer soru do ile sorulursa cevapta da do geçer.
Eğer does ile geçerse does da cevapta geçer. Yes/No + , + Zamir + do/does
Örnekler:
Does she go to cinema? Yes, she does
Do you study math every day?
Yes,ı do
Do Arda and Mehmet play basketball?
No,they don't
Alıştırmalar
Eğer konuyu iyi öğrendiyseniz şimdi alttaki alıştırmaları yapalım:
A-)Aşağıda verilenleri birleştirip yandaki işarete göre olumlu,soru veya olumsuz yapınız
Go/sea/they/to/every summer (+)
She/watch/doesn't/every evening/TV (-)
Maths/they/study/every afternoon (?)
B-)Şimdi de bu sorulara cevap veriniz.
Do you go to school every day?
Does she visit the museums?
Does Ali cook every day?

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Konu altı Reklam - Sol

Konu altı Reklam - Sağ